طریقه جمع کردن گاز کولر گازی با گیج و بدون گیج

طریقه جمع کردن گاز کولر گازی

جمع كردن گاز كولر گازی Collecting air conditioner gas در روز شاهد تماس بسیاری از مشتریان عزیز هستیم ، که قصد دارند کولر گازی خود را باز کرده و به جای جدیدی منتقل نمایند، اولین سوال این مشتریان از پشتیبانی مجموعه این است ، که آیا میتوان خود در منزل به باز کردن کولر گازی […]

تماس با کارشناس